Головна > Межівська громада > Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення «Про збір за провадження

деяких видів підприємницької діяльності»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.93р. №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №3 08.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Вартість торгового збору на здійснення торгівельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів. Законодавчо визначено, відповідно П.267.3.2 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI , що вартість торгового збору на вищезазначені види діяльності за один календарний місяць встановлюється в межах від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати у районних центрах, та у межах до 0,1 від розміру мінімальної заробітної плати на території інших населених пунктів.

Перегляд вартості торгового збору  пов’язаний з приведенням регуляторного акту у відповідність до сучасних ринкових тенденцій, збільшенням доходної частини бюджету ради та адекватністю закономірним економічним процесам.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю прийняття цього регуляторного акта є встановлення на території Межівської селищної ради ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності відповідно до визначеного Податковим кодексом переліку і в межах виз­начених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету ради відповідних надходжень.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України. Статтею 12 Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні ради.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого са­моврядування, місцевих податків і зборів, передбаче­них пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у по­рядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Кодексу.

Неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів спричинить втрати доходної частини бюджету ради.

Альтернативні способи запровадження місцевих податків і зборів на території Межівської селищної ради, крім вищезазначених, відсутні.

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Залишити існуюче рішення з питань встановлення вартості торгових патентів на здійснення торговельної діяльності та побутових послуг без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки порушує П.267.3.2. розділу ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI 

2) Скасування існуючого рішення та неприйняття замість нього даного регуляторного акту.

Ця альтернатива є неприйнятною – не відповідає чинному законодавству. Ситуація, що склалася, потребує змін та не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо встановлення вартості торгового збору.

Зважаючи на викладене вище, прийняття рішення селищної ради «Про  збір за провадження торговельної діяльності» на сьогодні є єдиним оптимальним та доцільним способом вирішення існуючої проблеми.

Ставки, що пропонуються до затвердження, визначені в межах розмірів, передбачених Податковим кодексом.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Встановлення нових розмірів плати торгового збору по окремих видах підприємницької діяльності  не призведе до скорочення чисельності таких платників податку, оскільки аналіз податкової звітності дозволяє стверджувати про їх доходність та не високу еластичність при збільшенні податку. 

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання, фізичних осіб та органів місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Прийняття Рішення на території Сежівської селищної ради та офіційне оприлюднення, забезпечить прозорий механізм справляння вказаного збору

Сплата збору у встановленому обсязі

Фізичні особи

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого збору.

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

– кількість СПД, які придбавають торговий патент;

обсяги надходжень до бюджету ради від збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта буде аналіз статистичної інформації за даними Межівського відділення Східно-Дніпровської ОДПІ:

1) динаміки кількості суб’єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана з придбанням торгових патентів за видами діяльності, де змінився розмір плати торгового збору;

2) динаміки загальної кількості суб’єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана з придбанням торгових патентів;

3) динаміки надходжень до бюджету за видами діяльності, в яких відбулися зміни розміру плати торгового збору;

4) динаміки загальної суми надходжень до бюджету від плати торгового збору.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються в місячний термін з дати розміщення на офіційному сайті селищної ради особисто або поштою за адресою: смт. Межова, вул. Фрунзе, 9, ІІ поверх, бухгалтерія селищної ради або секретар селищної ради, телефони для довідок 62-4-62, 62-2-76

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Рейтинг відсутній)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *