Головна > Межівська громада > Проект рішення про затвердження селищної Програми надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної громади на 2016 – 2019 роки

Проект рішення про затвердження селищної Програми надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної громади на 2016 – 2019 роки

 Проект

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження селищної  Програми надання цільової адресної  допомоги окремим категоріям населення Межівської  селищної громади

 на  2016 – 2019 роки

            З  метою  матеріальної  підтримки  окремих категорій  громадян,  які  перебувають у складних  життєвих  обставинах, потребують вирішення нагальних питань, в зв’язку з різного роду обставинами,  керуючись  п. 22  ст. 26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

                     1. Затвердити  селищну Програму  надання  цільової  адресної  допомоги  окремим категоріям населення Межівської селищної громади на 2016 – 2019 роки (далі Програма) (додається).

                     2. Головному бухгалтеру селищної ради забезпечити  фінансування  видатків  на  заходи  щодо  надання  цільової адресної  допомоги  окремим категоріям населення Межівської   селищної громади.

                     3. Про хід виконання Програми заслуховувати на сесіях селищної ради.

                     4. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ.

Селищний  голова                                                                                          В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

смт. Межова

29  лютого  2016 року

№  – 6/VІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії селищної ради

від 29.02.2016

№ – 6/VІІ

Селищна  Програма

надання  цільової адресної допомоги  окремим категоріям населення

Межівської селищної громади

на  2016 – 2019 роки

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

                               1. Соціальна допомога – це сукупність заходів щодо забезпечення соціального захисту громадян та наданню соціальних послуг у вигляді матеріальної допомоги, соціального обслуговування та пільг громадянам, які того потребують.

            2. Цільова адресна    допомога  з  місцевого  бюджету  окремим  категоріям  населення  – це  один  із  заходів, що  здійснюється  органами  місцевого  самоврядування.

                   3. Практичну  роботу  з  організації  допомоги  малозабезпеченим  категоріям  населення  здійснює  спеціаліст із соціальних питань Межівської селищної ради, який тісно співпрацює з управлінням соціального захисту населення, центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Межівської райдержадміністрації, громадськими організаціями, депутатами селищної ради.

            4. Спеціалістом із соціальних питань   ведеться  облік  окремих категорій населення, які потребують  цільової адресної допомоги з селищного бюджету, та  наданої  їм  грошової  допомоги. Узагальнюється  інформація про суми допомоги.

2. МЕТА  ПРОГРАМИ

            1. Посилення соціального захисту та поліпшення рівня життя вразливих верств населення селищної громади.

            2. Надання  цільової  адресної  допомоги:

            – громадянам, які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах, чи  попали у     критичну ситуацію  внаслідок  несприятливих  факторів і  потребують  допомоги  на лікування,  придбання  медикаментів, покращення житлово – побутових умов проживання, оформлення життєво необхідних документів;

            – малозабезпеченим  верствам населення, які не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

            – учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;

            – членам сімей з дітьми і молодим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

            – сім’ям, які виховують дитину – інваліда;

            – матері, загиблого в Афганістані, воїна – інтернаціоналіста.

            3. Вшанування ветеранів війни, відзначення їх ювілейних дат.

3. КАТЕГОРІЇ ЖИТЕЛІВ,  В  ІНТЕРЕСАХ  ЯКИХ

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ  СЕЛИЩНА  ПРОГРАМА

            1. Учасники антитерористичної операції та члени їх сімей.

            2. Ветерани бойових дій на території Республіти Афганістан.

            3. Особи,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи.

            4. Непрацездатні  громадяни  похилого  віку.

            5. Інваліди  та  діти – інваліди.

            6. Сім’ї  з  дітьми  та  малозабезпечені  сім’ї.

            7. Діти – сироти  та  діти,  що  залишилися  без  піклування  батьків.

            8. Громадяни,  які  попали  в  критичну  ситуацію  внаслідок   стихійного  лиха,  хвороби,  нещасних  випадків та  дії  інших  несприятливих  факторів.

4. ОБГРУНТУВАННЯ  ПРОГРАМИ

            Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», складні життєві обставини – це обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла  або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї,                   малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо).

            Дана Програма сприятиме підтримці окремих категорій населення, які опинилися у складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей, попередженню виникнення нових складних життєвих обставин, створенню умов для подальшого самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають.

5. СТРАТЕГІЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

            Соціальна  підтримка  найбільш вразливих верств населення, які  гостро  її  потребують  та  звернулися  з  цього  приводу  до    виконкому  селищної ради   надається,  як правило,  у  вигляді  грошової  допомоги. У інших випадках – з залученням відповідних служб, підприємств та фахівців.

            Розмір  разової  грошової  допомоги  визначається   у  кожному  конкретному  випадку в залежності  від  обставин того, кому надається допомога,  з  урахуванням  доходів  громадян,  що  звернулися,  їх  матеріально-побутових  умов проживання.

6. ПОРЯДОК  НАДАННЯ  ЦІЛЬОВОЇ  ДОПОМОГИ

                1. Громадяни,  які  потребують  грошової  допомоги,  громадські  організації, які представляють інтереси  незахищених верств населення –  звертаються  із  заявою,   клопотанням   до виконкому селищної  ради.

         Клопотання депутатів  селищної  ради, щодо надання матеріальної допомоги мешканцям  селищної громади, які перебувають у тяжкому матеріальному становищі розглядати протягом 5(п’яти) робочих днів із запрошенням депутатів за засідання виконавчого комітету.

            2. Згідно  поданих  заяв,  проводиться  обстеження  матеріально-побутових  умов  проживання  громадян,  які  звернулися  за  допомогою  та  складається  письмовий  акт  обстеження. До  обстеження  залучаються  члени  виконкому  та  спеціаліст із соціальних питань.

            3. Акт  обстеження  матеріально-побутових  умов  проживання  громадянина,  який  звернувся,  разом  із  супровідними  документами  (заява,  довідка  про  доходи,  склад  сім’ї,  додаткові  висновки  та  клопотання),  клопотання   громадських  організацій   розглядаються  на  засіданні  виконкому селищної ради.

         Проводиться засідання  виконавчого комітету по мірі необхідності, для прискорення процедури  отримання матеріальної  та  практичної допомоги з залученням відповідних фахівців, служб та підприємств.

            4. Виконавчий комітет приймає  рішення  про  надання  допомоги  та  встановлює  її  розміри  для  кожного  заявника  індивідуально,  відображаючи  в  протоколі  засідання.             В  протоколі  вказується  П.І.Б., адреса  проживання  громадян,  яким  надається  допомога,  коротка  характеристика  матеріально-побутових  умов  проживання  заявника,  та  розмір  допомоги  кожному.

            5. Упорядкований  протокол  засідання,  завірений  підписами  голови  та  секретаря   виконавчого  комітету    подаються    на  погодження  селищному   голові.

            6. Копія протоколу, погодженого селищним головою,  направляється  головному бухгалтеру селищної ради для підготовки  документів, необхідних для   фінансування  з  селищного  бюджету.

            7. Про надання, або відмову в наданні допомоги заявнику надається письмова відповідь у терміни передбачені Законом України «Про звернення громадян».

            8 . Залежно  від  ситуації,  допомога  може  надаватися   як  раз  на  рік, так  і  на  період до 6-ти  місяців.

                 9. При прийнятті рішення про  надання цільової адресної допомоги з селищного бюджету  виконачий комітет селищної ради керується  Конституцією  України,  законами  України,  Указами  та  розпорядженнями  Президента  України,  постановами   Кабінету  Міністрів  України,  нормативними  документами  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України, інших  Міністерств, розпорядженнями голови обласної  державної адміністрації, розпорядженнями голови районої державної адміністрації, розпорядженнями  селищного голови,  рішеннями   обласної  ради, районної ради  та  рішеннями  Межівської селищної   ради.

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

           Фінансування Програми здійснюється з селищного  бюджету на підставі ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

            Обсяги фінансування Програми можуть коригуватися.

            Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється кожні шість місяців  у порядку, встановленому законодавством.

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

                                                      ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

            Контроль та координація за ходом виконання заходів Програми покладається на  постійні комісії  селищної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ  та з питань комунальної власності, благоустрою, побутового та торговельного обслуговування населення.

Селищний голова                                                                 В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до селищної Програми

надання цільової адресної

допомоги окремим категоріям

населення Межівської селищної

ради на 2016-2019 роки

ЗАХОДИ

  по  виконанню селищної Програми надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної громади  на 2016 – 2019 роки

№ з/п

ЗАХОДИ

Сума

(грн.)

Виконавці

Дата виконання

1.

 

 

Виявлення та облік окремих категорій населення, які потребують надання цільової адресної допомоги Спеціаліст із соціальних питань  виконкому селищної ради постійно
2.

 

 

Виявлення та облік членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку Спеціаліст із соціальних питань  виконкому селищної ради постійно
3.

 

 

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів та забезпечення безкоштовних харчуванням дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО Спеціаліст із соціальних питань, головний бухгалтер виконкому селищної ради  

постійно

4.

 

 

Першочергове надання учасникам АТО та членам сімей загиблих, у разі наявності, земельних ділянок для цілей передбачених ст. 121 Земельного кодексу України Селищна рада постійно
5.

 

 

Забезпечення надомним обслуговуванням одиноких батьків похилого віку, діти яких загинули під час проведення АТО Спеціаліст із соціальних питань  разом з Межівським районним територіальним центром соціального обслуговування постійно
6.

 

 

 

 

 

Надання цільової адресної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей:

–          учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей для вирішення соціально – побутових питань у розмірі

1 000 грн.;

–          на лікування поранених учасників АТО – 2 000 грн.;

–          сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО – 3 000 грн. ;

проведення капітальних та поточних ремонтів  жилих приміщень, в яких проживають учасники АТО та їх сім’ї (у т.ч. заміна котельного обладнання)

 

20 000,00

Виконком селищної ради .

Протягом 2016 року

7.

 

 

 

Надання цільової адресної допомоги  малозабезпеченим верствам населення селищної громади, які не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  

10 000,00

Виконком селищної ради протягом  другого півріччя 2016 року
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання цільової адресної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів і потребують допомоги на лікування, придбання медикаментів, покращення житлово – побутових умов проживання, оформлення життєво необхідних документів  (включає грошову допомогу та оплату за виконані роботи з ремонту та покращення житлово – побутових  умов громадян);

членам сімей з дітьми і молодим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сім’ям, які виховують дитину – інваліда

 

 

 

 

 

 

 

35 000,00

 

Виконком селищної ради

Протягом другого півріччя 2016 року
9.

 

 

 

Надання допомоги окремим категоріям населення селищної громади в ліквідації наслідків виникнення непередбачених обставин (пожежі, стихійного лиха та інше) шляхом оплати робіт по ліквідації наслідків виникнення непередбачених обставин  

 

 

25 000,00

Виконком селищної ради

 

Протягом другого півріччя 2016 року
10.

 

 

 

Одноразові соціальні виплати до свят окремим категоріям населення:

–          до Дня захисту дітей;

–          до міжнародного Дня інваліда;

до проведення акції  «Вшануймо матерів за подвиги синів » ( для сімей загиблих воїнів.)

 

 

10 000,00

 

Виконком селищної ради

протягом 2016 року
 

 

Всього коштів на виконання Програми  100 000,00

 

Селищний голова                                                                           В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до селищної Програми

надання цільової адресної

допомоги окремим категоріям

населення Межівської селищної

ради на 2016-2019 роки

Порядок надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної громади на 2016-2019 роки

  1. Порядок організації поховання померлих одиноких громадян, осіб

без певного місця проживання (безпритульних осіб), громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2016-2019 роки

            1.1 Цей Порядок спрямовується на врегулювання процедури поховання:

            померлих одиноких громадян;

            померлих осіб без певного місця проживання (безпритульних осіб);

            померлих громадян, від поховання яких відмовилися рідні;

            знайдених невпізнаних трупів.

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про поховання та похоронну справу”,  “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.

  1.3. У разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, організація такого поховання покладається на комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт» згідно з замовленням Межівської селищної ради. Представник селищної ради (далі – заявник) звертається до органу державної реєстрації актів цивільного стану з заявою про реєстрацію їх смерті.

  1.4. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, проводиться комунальним підприємством Межівської селищної ради «Комфорт» згідно з укладеним із заявником договором-замовленням на організацію та проведення поховання на підставі свідоцтва про смерть за наявності висновку правоохоронних органів у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті чи підозри на таку, виданого відповідно до Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 р. № 1095/955/119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за  № 2106/22418.

  1.5. Комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт» здійснює організацію поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку.

  1.6. Для організації поховання осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, комунальне підприємство Межівської селищної ради  «Комфорт»  з урахуванням необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, надає виконкому селищної ради розрахунок суми коштів, необхідних для поховання осіб вказаних в п. 1 цього Порядку.

Оплата для поховання осіб вказаних в п. 1 цього Порядку здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

  1.7. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, проводиться з дотриманням вимог санітарного законодавства.

  1.8. Фінансування витрат на організацію поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, здійснюється відповідно до статті 16 Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

            2. Порядок надання  допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

            2.1. Виплата допомоги на поховання, передбаченої Законом України “Про поховання та похоронну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 та п. 3. б ст. 91 Бюджетного Кодексу України проводиться відповідно до затвердженого Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого у розмірі 300,00 грн.

            2.2. Для виплати допомоги на поховання повинні бути подані такі документи:

             – заява особи, що здійснила поховання;

            – довідка про смерть, видана органами відділу реєстрації актів цивільного стану;

             – довідка про місце проживання померлої особи;

            – документ, про те що померла особа на день смерті не працювала, навчалась чи перебувала на обліку, як отримувач допомоги на дитину, відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

            – довідка з центру зайнятості про те, що на обліку в центрі зайнятості померла особа не перебувала;

             – довідка з місця проживання про неперебування померлої особи на утриманні (у разі смерті утриманця);

             – паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця  волевиявлення  померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого.

            2.3. Видатки на виплату допомоги на поховання громадянам здійснюються за рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради в межах асигнувань, передбачених в селищному бюджеті «Інші видатки на соціальний захист населення». Розмір  допомоги за рішенням виконкому селищної ради в разі наявності підстав може змінюватись.

Селищний голова                                                                                           В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Рейтинг відсутній)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *